Köpvillkor Klarna

Allmänna köpvillkor

1.1 ALLMÄNT

HorseTool AB bedriver försäljning över internet via www.horsetools.com samt varierande återförsäljare och andra plattformar.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning via webbplatsen www.horsetools.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

HorseTool AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. HorseTool AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av HorseTool AB. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från HorseTool AB.

1.2 PRISER

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser i butik kan variera. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%, 12% eller 6% beroende på typ av vara som Kund beställer. Priserna inkluderar inte betalnings- eller leveransavgifter, som anges separat. Priserna som anges vid Kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen.

Har Kunden valt leverans via en av våra partners utlämningsställen samt partners hempaket tillkommer en leveransavgift. Tillämplig fraktkostnad redovisas på Webbplatsen vid kassan under rubriken Frakt. Alla avgifter är inklusive moms. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

1.3 KÖP OCH KUNDUPPGIFTER

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter nedan och samtyckt till användningen av cookies enligt punkten 1.14 nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när HorseTool AB skriftligen till av Kunden uppgiven e-postadress bekräftat beställningen (”Orderbekräftelsen”) och Kunden mottagit Orderbekräftelsen från HorseTool AB . HorseTool AB uppmanar Kunden att spara denna Orderbekräftelse för eventuella kontakter med HorseTool AB .

HorseTool AB skickar ut en orderbekräftelse på angiven mailadress från det att du godkänt och skickat in din order till oss.

Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om HorseTool AB behandling av personuppgifter finns i punkten 1.14 nedan, som är en del av dessa Villkor.

Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till HorseTool AB om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord.

Om HorseTool AB misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har HorseTool AB rätt att stänga av Kunden. HorseTool AB har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

1.5 LEVERANSTID OCH AVISERING

Leverans av varor som finns i lager sker inom en (2) till sex (6) arbetsdagar.

Tiden räknas från det att HorseTool AB skriftligen bekräftat beställningen genom Orderbekräftelsen. Vid eventuell försening har Kunden rätt att häva köpet. Återbetalning sker då inom trettio (30) dagar från det att Kund meddelat beslut om hävt köp. Under högsäsong (t.ex. black-friday, jultid eller vid realisation) kan leveranstiden bli något längre. HorseTool AB tar emot och levererar alla beställningar i den ordning de kommer in till HorseTool AB .

1.7 BETALNING OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Kund kan betala sin beställning via HorseTool ABs samarbetspartner Klarna AB (”Klarna”), organisationsnummer 556737-0431 genom Klarna och de alternativ som där erbjuds: fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning.

Klarnas Checkout (Betaltjänst) presenterar viss information för Kunden så snart Kunden är identifierad. Vilken information Kunden behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Betaltjänst utan vid behov beroende av vilket betalningsalternativ Kunden valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om Kunden, t ex banker. Efter att Kunden har identifierats uppvisar Klarna betaltjänst vilka alternativ som är tillgängliga för just dig som Kund. Faktura är förvalt betalningsalternativ men Kunden kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan variera från tid till annan. Kunden kan själv välja om Kunden vill skydda sin användning av Klarna Betaltjänst med en PIN-kod.

Fakturorna skickas ut via mail i samband med att ordern skickas från Webbplatsen. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar. Kvitto på din betalning skickas med i paketet och fungerar som köpebevis (kvitto).

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Betaltjänst godkänner du dessa Villkor samt Klarna betaltjänst användarvillkor och Klarnas användning av Kunden personuppgifter enligt vad som framgår i Klarna betaltjänst användarvillkor, se följande länk: Klarnas villkor.

För mer information om Klarna Betaltjänst använd gärna följande kontaktuppgifter: telefon 08-120 120 10, info@klarna.se eller på Klarnas hemsida. Vid kontakt med Klarna används personnummer och kundnummer.

1.8 SÄKERHET VID BETALNINGAR HOS horsetools.com

Det är viktigt för HorseTool AB att kunna erbjuda säkra betalningsalternativ. Därför använder HorseTool AB ett betalningssystem som utvecklats för att skydda Kunden. Alla transaktioner som görs skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, vilket ger mycket god säkerhet. För att skydda Kunden förbehåller sig HorseTool AB alltid rätten att kontrollera korts giltighet, att den debiterbara köpesumman finns och köparens adressuppgifter. Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Kunden välkommen att kontakta HorseTool AB.

1.9 ÅNGERRÄTT

Vid köp av varor på Webbplatsen har Kund alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela HorseTool AB detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till HorseTool AB på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se följande länk: Ångerblankett Konsumentverket).

När Kunden ångrar sitt köp betalar HorseTool AB tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som HorseTool AB erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har HorseTool AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

HorseTool AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum HorseTool AB tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. HorseTool AB får dock vänta med återbetalningen tills HorseTool AB tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

1.9.1 PRINCIP FÖR RETUR VID UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTT

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till HorseTool AB . HorseTool AB rekommenderar att Kunden, vid retur via Postnord, skickar varorna väl emballerade, i fint skick, med etiketter kvar på varan och i originalkartong.

Vid utövande av ångerrätten ska en vara skickas i retur till HorseTool AB enligt de metoder, anvisningar och till den plats som anges på Webbplatsen, du finner information om detta här [*länk]. HorseTool AB tar då en returfraktavgift i enlighet med vad som från tid till annan anges på Webbplatsen som regleras i efterhand i enlighet med vad som anges ovan. Vid retur till Webbplatsen skall Kunden beställa en retursedel genom att kontakta HorseTool AB. Retursedel och returadresslapp skickas med brev till Kunden.

1.10 ÖPPET KÖP

När Kunden utnyttjar öppet köp betalar HorseTool AB tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. HorseTool AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum HorseTool AB mottog den returnerade varan om Kunden har returnerat varan via Postnord. Återbetalningen kommer då att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

1.10.1 PRINCIP FÖR RETUR VID ÖPPET KÖP

Vid öppet köp betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten.  HorseTool AB rekommenderar att Kunden, vid retur via Postnord, skickar varorna väl emballerade, i fint skick, med etiketter kvar på varan och i originalkartong.

1.13 ÅLDERSGRÄNS

HorseTool AB expedierar, enligt svensk lag, inte kontantköp till personer under 16 år och kreditköp till personer under 18 år. Konsumenter under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.14 PERSONUPPGIFTER

HorseTool AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Kund lämnar till HorseTool AB . Kundens uppgifter används för att HorseTool AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden, såsom ge Kunden god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya kataloger/broschyrer och erbjudanden som är anpassade för Kund. HorseTool AB dokumenterar även den kommunikation de har med Kunden i de fall Kund gör en reklamation, detta för att tillhandahålla den service Kund förväntar sig av HorseTool AB .

Kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om Kund hos HorseTool AB , oavsett hur de samlats in. Om en Kund vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till HorseTool AB . Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

1.15 BOLAGSINFORMATION

HorseTool AB AB, organisationsnummer 556681-0577 är registrerat med huvudkontor på adress Ormestagatan 1 A, 70381 Örebro.